Chỉ có 8,5 tỷ nguyên sổ hơn 1 héc đất

Chỉ có 8,5 tỷ nguyên sổ hơn 1 héc đất,
Vị trí: bắc tân uyên , bình dương